วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : จิตอาสาทำเพื่อพ่อ!!! ... แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
Hot News !

head title001

25-06-2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกันทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไ...

04-06-2563

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครสก...

21-05-2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุดใจ  ผลสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้กำกับดูแลและเติ่...

12-05-2563

วันที่ 11 พ.ค. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดฯ และผู้อำนวยการสำนักการช่าง ปลูกต...

08-05-2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกปฏิบัติงานดับไฟที่ไหมต้นไผ่ ซ...

08-05-2563

  วันที่ 8 พ.ค.2563 เวลา 05.00 น. ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล ผู้ค้าหน้าร้านวอลฯ ตลาดสด ต...

07-05-2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ได้ออกแจ้งเจ้าของบ้านให้ดำเนินการเคลื่...

05-05-2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย แล...

29-04-2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.20 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น้ำรถดับเพลิงเข้าควบคุมไฟที่เผาขย...

head title002

05-08-2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ชุดเทศเทศกิจ พร้อม กองสา...

05-08-2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563  งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล...

24-07-2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งน้ำศู...

17-06-2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่หน้าร้า...

09-06-2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. งานป้องกันและบรรเ...

08-06-2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 22.45 น. นายโกมุททีฆธนานนท์ นายก...

22-05-2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธา...

13-05-2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานป้องกันและบรรเท...

12-05-2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศกิจดำเนินการตามเหตุร...

head title003

head title005

head title004

  1. ฝ่ายอำนวยการ
  2. ฝ่ายทะเบียนฯ
  3. ฝ่ายบริหารงานฯ
  4. ฝ่ายปกครอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

การท่องเที่ยว

จองห้องประชุม

logo2

ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์ สำนักปลัดเทศบาล

popup12