งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมในการทำงาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ทำการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และตรวจสอบรถดับเพลิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในพร้อมในการใช้งาน

122475

122478

122476

122477

122479

122481

122483