เทศกิจปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล ผู้ค้าหน้าร้านวอลฯ ตลาดสด ต. การค้า ตลาดประเสริฐศาสตร์ 

  วันที่ 8 พ.ค.2563 เวลา 05.00 น. ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล ผู้ค้าหน้าร้านวอลฯ ตลาดสด
ต. การค้า ตลาดประเสริฐศาสตร์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางทางจราจร

28024

28025

156807

156808

156809

156810

S 15138841