เทศบาลนครสกลนคร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2563

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลนครสกลนคร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์กิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำและการกำจัดว้ชพืชตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ณ ลำห้วยทราย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

IMG 8913

IMG 8915

IMG 8925

IMG 8935

IMG 8976

IMG 9054

IMG 9056

IMG 9066

IMG 9079

IMG 9085

IMG 9089

IMG 9091

IMG 9101

IMG 9133