งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบหน่วยงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกันทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบหน่วยงาน

140767

140769

140775

140778

140779

140780