งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจและจับงูคืนป่า

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจความเรียบร้อย สวนสมเด็จฯ

S 97902683

S 97902685

ตรวจความเรียบร้อย หนองสนม

S 97902839

S 97902842

S 97902844

S 97902879

จับสัตว์เลื้อยคลาน ยาวประมาณ 3.6 เมตร บริเวณซอยวัดสุวรรณนิลจินดาราม และนำไปปล่อยบริเวณห้วยเดียก

S 97902707

S 97902708

S 97902709

S 97902881