ตรวจความเรียบร้อยบริเวณสวนสมเด็จ และ หนองสนม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563  งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตรวจความเรียบร้อยบริเวณสวนสมเด็จ และ หนองสนม 

42396

42399

42400

42403

42404