ชุดเทศเทศกิจ พร้อม กองสาธารณะสุข ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียน ด้านหลังชุมชนเทศบาล ซอย 9

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ชุดเทศเทศกิจ พร้อม กองสาธารณะสุข ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียน ด้านหลังชุมชนเทศบาล ซอย 9

S 4604035

S 4604037

S 4604038

S 4604039

S 4604040

S 4604041

S 4604042

S 4604044

S 4604045