การขอจดทะเบียนพาณิชย์และเอกสารประกอบต่างๆ

หลักฐานในการจดทะเบียนพาณิชย์ (จดใหม่)

๑.กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านเอง

 • สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ     
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ     
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ รูปถ่ายป้ายชื่อร้านและสินค้า

๒.กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าบ้านแต่เป็นผู้อาศัย

 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้จากงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลหรือดาวโหลดเอกสารตามที่แนบมานี้)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจดทะเบียน) ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอจดทะเบียน) ๑ ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน) ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) ๑ ฉบับ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ รูปถ่ายป้ายชื่อร้านและสินค้า

๓.กรณีทะเบียนบ้านสถานประกอบการไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นทะเบียนบ้านว่าง

 • สัญญาซื้อ-ขายอาคาร
 • สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ ๑ ฉบับ
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้จากงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลหรือดาวโหลดเอกสารตามที่แนบมานี้)โดยเจ้าของอาคารเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจดทะเบียน) ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอจดทะเบียน) ๑ ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (ของเจ้าของอาคาร) ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของอาคาร) ๑ ฉบับ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ รูปถ่ายป้ายชื่อร้านและสินค้า

 ๔.กรณีสถานประกอบการเป็นบ้านเช่า ใช้หลักฐานต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจดทะเบียน) ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอจดทะเบียน) ๑ ฉบับ
 • สัญญาเช่า(ต้องเป็นชื่อของผู้ขอจดทะเบียน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านเช่า ๑ ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (ของเจ้าของอาคาร) ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของอาคาร) ๑ ฉบับ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ รูปถ่ายป้ายชื่อร้านและสินค้า

หมายเหตุ

ส่วนรายละเอียดอื่นๆติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลนครสกลนครชั้น ๒ ในวันและเวลาราชการ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (fai.doc)หนังสือให้ความยินยอมของเจ้าบ้าน 27 kB11-03-2019 15:5211-03-2019 15:52
Download this file (k.pdf)แบบฟอร์มเอกสารคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 246 kB11-03-2019 14:1811-03-2019 14:19
Download this file (r.pdf)แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 186 kB11-03-2019 14:1811-03-2019 14:18