วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : จิตอาสาทำเพื่อพ่อ!!! ... แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
Hot News !

head title001

25-06-2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกันทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไ...

04-06-2563

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครสก...

21-05-2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุดใจ  ผลสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้กำกับดูแลและเติ่...

12-05-2563

วันที่ 11 พ.ค. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดฯ และผู้อำนวยการสำนักการช่าง ปลูกต...

08-05-2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกปฏิบัติงานดับไฟที่ไหมต้นไผ่ ซ...

08-05-2563

  วันที่ 8 พ.ค.2563 เวลา 05.00 น. ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล ผู้ค้าหน้าร้านวอลฯ ตลาดสด ต...

07-05-2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ได้ออกแจ้งเจ้าของบ้านให้ดำเนินการเคลื่...

05-05-2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย แล...

29-04-2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.20 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น้ำรถดับเพลิงเข้าควบคุมไฟที่เผาขย...

head title002

05-08-2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ชุดเทศเทศกิจ พร้อม กองสา...

05-08-2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563  งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล...

24-07-2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งน้ำศู...

17-06-2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่หน้าร้า...

09-06-2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. งานป้องกันและบรรเ...

08-06-2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 22.45 น. นายโกมุททีฆธนานนท์ นายก...

22-05-2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธา...

13-05-2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานป้องกันและบรรเท...

12-05-2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศกิจดำเนินการตามเหตุร...

head title003

head title005

head title004

  1. ฝ่ายอำนวยการ
  2. ฝ่ายทะเบียนฯ
  3. ฝ่ายบริหารงานฯ
  4. ฝ่ายปกครอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

การท่องเที่ยว

จองห้องประชุม

logo2

ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์ สำนักปลัดเทศบาล