ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร ร.10

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รวมพิธีลงนามถวายพระพร ร.10

              IMG 4087          IMG 4096

              IMG 4126          IMG 4118