ประชาชนเผาขยะไฟลามเข้าบ้าน

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.20 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น้ำรถดับเพลิงเข้าควบคุมไฟที่เผาขยะ ทำให้ไฟเกือบลามเข้าตัวบ้าน 
S 90243077

S 90243079

S 90243082

S 90243083

S 90243084