งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ได้ออกแจ้งเจ้าของบ้านให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายของออกจากทางสาธารณะ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
ได้ออกแจ้งเจ้าของบ้านให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายของออกจากทางสาธารณะ

156718

156719

156720

156721