งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกปฏิบัติงานดับไฟที่ไหมต้นไผ่ ซ.สกลทวาปี 18 (หลังปูปลาจุ่ม)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกปฏิบัติงานดับไฟที่ไหมต้นไผ่
ซ.สกลทวาปี 18 (หลังปูปลาจุ่ม) และควบคุมเพลิงได้แล้ว

S 91701251

S 91701253

S 91701254

S 91701255

S 91701256

S 91701257

S 91701258

S 91701259