ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล 11/5/2563

วันที่ 11 พ.ค. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดฯ และผู้อำนวยการสำนักการช่าง
ปลูกต้นมะม่วง ที่ศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร เนื่องในวันพืชมงคล

1

2

3

4

5

6

7

8