สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2)

 สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1203 ต่อ 1000-1001 โทรสาร 0-4271-1203