เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามเหตุร้องเรียน ชุมชนหลังเทศบาล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศกิจดำเนินการตามเหตุร้องเรียน
เนื่องจากมีประชาชนนำกระถางต้นไม้มาวางกีดขวางทางจราจร จึงดำเนินการแก้ไขและย้ายเข้าไปไว้ในบ้าน

28051

28050

28052

28054

28055

28056

28057

28059

28060

28066