งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตเทศบาล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกกำจัดรังต่อ ชุมชนหนองมันปลา

32518

32519

32520

32521

32523

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตรวจความสงบเรียบร้อยรอบๆสวนสมเด็จฯ

S 95420420

S 95420422

S 95420423

S 95420426

S 95420430

S 95420431