ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่หน้าร้านวอลชุปเปอร์สโตร และตลาด ต.การค้า

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่หน้าร้านวอลชุปเปอร์สโตร และตลาด ต.การค้า จัดระเบียบการตั้งขายสินค้า จัดระเบียบทางเท้า

39486

164375

164376

164377

S 3219473

S 3219475

S 3219476

S 3219477